Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" 24_06_2021
Dodane przez medcom dnia 24.06.2021 07:04:03

 

Kraśnik, dnia 23.06.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert na:

Budowę (etap II b) garaży przy ul. Popiełuszki 1E położonych na działce nr ewidencyjny 225 obręb Zachód, jednostka geodezyjna Kraśnik”

według projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami zarządców sieci oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Oferty wraz z kosztorysami należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 12.07.2021 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dniu 12.07.2021 o godz. 10:30


Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8, tel. (81)8253613.


Załączniki:

-projekt budowlany;

- kosztorysy.