Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" 09_06_2021
Dodane przez medcom dnia 09.06.2021 11:40:13

RADA  NADZORCZA  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ   „METALOWIEC” W  KRAŚNIKU

ogłasza konkurs na stanowisko:

CZŁONKA ZARZĄDU - ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH


Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie
do 23.06.2021 r. do godz. 1400 (osobiście lub pocztą - decyduje data wpływu)
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
ul. Klonowa 5, tel. (81) 825-36-14

Załączniki:

- uchwała Rady Nadzorczej z dnia 31.05.2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na funkcję i stanowisko członka Zarządu – Zastępcę Prezesa  Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”;

- ogłoszenie konkursu na funkcję i stanowisko członka Zarządu – Zastępcę Prezesa  Zarządu ds. Technicznych;

- Regulamin przeprowadzenia konkursu na funkcję i stanowisko członka Zarządu - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych;

- wzory oświadczeń do ogłoszenia konkursu.

 

Dokumenty do pobrania

 

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku posiada do sprzedania:

1) prowadzi zapisy na mieszkania własnościowe w nowoprojektowanym bloku na osiedlu „Widok II” przy ul. Popiełuszki 11

2) posiada do sprzedania garaże przy ul. Popiełuszki 1E o pow. około 21m2

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 w siedzibie Spółdzielni

ul. Klonowa 5 lub telefonicznie 81 825-36-14

 

Wszystkie osoby wchodzące do budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” muszą nosić maseczkę zakrywającą usta i nos oraz zdezynfekować ręce
(dozowniki są dostępne przy wejściach).