Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" 07_06_2021
Dodane przez medcom dnia 07.06.2021 10:01:28

Kraśnik, dnia 07.06.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 94/11 o powierzchni 0,0348 ha, położonej obręb Zachód, miasto Kraśnik, przeznaczonej pod budowę miejsc parkingowych.

Cena wywoławcza za w/w działki wynosi 150,00 zł netto/m².

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 w budynku Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 w Kraśniku.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” przy ul. Klonowej 5 (pok. nr 8) lub pod numerem telefonu (081) 825-36-14.

 

Dokumenty do pobrania