Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" 25_05_2021
Dodane przez medcom dnia 25.05.2021 11:13:31

Kraśnik, dnia 12.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki
nr 98/4 o powierzchni 0,0363 ha, położonej obręb Zachód, miasto Kraśnik, przeznaczonej pod budowę miejsc parkingowych i drogę dojazdową.

Cena wywoławcza za w/w działki wynosi 150,00 zł netto/m².

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 w budynku Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 w Kraśniku.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” przy ul. Klonowej 5 (pok. nr 8) lub pod numerem telefonu (081) 825-36-14.

Dokumenty do pobrania